Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
IMG 20161220 124759

Во изминатиов период ФФРМ во соработка со АПРЗ одржа неколку посети и средби на терен, каде беа посетени фарми со крупен добиток. На тие средби вработените од АПРЗ и советници за сточарство на лице ме [ … ]

1

Националниот координатор на мрежата на жени –фармери, локални координаторки, како и активни жени – фармери од Мрежата на жени – фармери на ФФРМ  [ … ]

15391081 10154840616944993 7148726693839830608 n

По проиозводствпото на слатко од моркови произведено на традиционален начин без хемија, фокус групата во Мустафино продолжува со поризводство на спана [ … ]

DSC 2293

Лидерите на потсекторските групи во рамките на ФФРМ одржаа средба каде што разговараа за активности и градење на стратегија, која што треба да се восп [ … ]

15230602 1175031015920089 7019878402806875077 n

Федерацијата на фармерите на Република Македонија преку проектот „Институционална поддршка на ФФРМ“, поддржан од WE Effect заедно со Проектот ИМЕ (Inc [ … ]

DSC 0978

Аспарагуст е богат со витамин А, важни микроелементи во исхраната на добитокот, како да се изгради вистински дом за козите, болест кај пчелите што пче [ … ]

DSC 1057

Федерацијата на фармерите во Република Македонија одржа презентација за бизнис планови подготвени од кооперативи кои учествуваа на едукативната програ [ … ]

naslovna moja zemja

Произведено првото слатко од органски моркови, складирање на коренови зеленчуци, калемење и одгледување орев, зазимување на пчелите, руралните жени - [ … ]

biznis plan kriva palanka

Кон крајот на месец откроври реализирани се теренски посети на земјоделската задруга „Екокооператива“ од Крива Паланка и земјоделската задруга „Агроек [ … ]

DSC 1999

 

Претставници од Федерацијата на фармерите на Република Македонија и Националната федерација на фармерите во Република Молдавија во рамките на [ … ]

Повеќе Артикли...

Google Translate

English Bulgarian French German Norwegian Russian Swedish Albanian Turkish

brosura klimatski promeni web-1

studija-za-siromastija web

digiitalnabiblioteka

Пријатели на ФФРМ

mjas

Барај низ сајтот на ФФРМ

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 8.42 MB
Application afterRoute: 0.056 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.634 seconds, 13.21 MB
Application afterRender: 0.709 seconds, 15.22 MB

Memory Usage

16000432

Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'd3qiot3imr9s5gcst35lse0ma7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1505904542' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'd3qiot3imr9s5gcst35lse0ma7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'd3qiot3imr9s5gcst35lse0ma7','1505905442','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-09-20 11:04:02'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-09-20 11:04:02'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-09-20 11:04:02'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-09-20 11:04:02'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.81.44.140','d3qiot3imr9s5gcst35lse0ma7','/index.php?limitstart=70','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-20 11:04:02' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-20 11:04:02' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 70, 15
 20. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-20 11:04:02' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-20 11:04:02' )
    ORDER BY  f.ordering
 21. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 22. SELECT *
    FROM jos_ninjarsssyndicator_feeds
    WHERE published = 1
    ORDER BY feed_name
 23. SHOW TABLES

Legacy Queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  Ништо

  Untranslated Strings Designer

  Ништо