Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Грозје, Ракија

Пишува: Ванчо Захариев, АПРЗ Виница

Производството на ракија во домашни услови е традиција во Македонија. Со цел да добијат квалитетна лозова и овошна ракија, производителите треба многу да внимаваат [ … ]

Тиква

Пишува: Елеонора Велјаноска

Тиквата е плод од родот Cucurbita и семејство Cucurbitaceae a кај нас е наречена  “македонска банана“. Она што е зна [ … ]

Ѓубрење, апликација

Пишува: Никола Стојанов

Изразот “ѓубрење на почвата” во последно време с# повеќе се заменува со “исхрана на растенијата” што е многу поадекватно за о [ … ]

Трактор, Врнежи

Бранот од врнежи што од завчера ја зафати Македонија, а ќе се задржи и денеска, нема да иманегативно влијание врз земјоделството, напротив, добредој [ … ]

Субвенции, крави

Земјоделските производители од 1 октомври до 5 ноември годинава можат да поднесуваат барања за финансиска поддршка во подрачните единици на Мин [ … ]

Совети

На барање на читателите на веб страната на ФФРМ, започнуваме со нова рубрика совети каде што сите заинтересирани ќе можат да се информираат  за [ … ]

Акција Моја Земја

На манифестацијата „Денови на македонскиот мед“ единственото месечно списание за земјоделство „Моја земја “ со свој штанд го презентира најновиот бр [ … ]

Денови наМакедонскиот мед Скопје 2010

Различни видови и производи од мед граѓаните од денес до сабота ќе можат да пробаат и да купат на улица „Македонија“ каде што се одржува манифестаци [ … ]

Механизација ГПС

Пишува: Николче Трампевски

Веќе подолго време менаџерите на транспортните компании имаат можнст да ги следат” своите камиони преку ГПС системот за [ … ]

Млечни крави

Пишува: Душко Мицовски, ветеринар

Покрај редовната здравствена контрола на говедата, секој ветеринар кога ги посетува фармите со млечни крави е дол [ … ]

Повеќе Артикли...

Google Translate

English Bulgarian French German Norwegian Russian Swedish Albanian Turkish

brosura klimatski promeni web-1

studija-za-siromastija web

digiitalnabiblioteka

Пријатели на ФФРМ

mjas

Барај низ сајтот на ФФРМ

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.039 seconds, 8.42 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.719 seconds, 13.15 MB
Application afterRender: 0.801 seconds, 14.67 MB

Memory Usage

15426112

Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'svog425hoe21l0oim5d66es9t0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992233' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'svog425hoe21l0oim5d66es9t0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'svog425hoe21l0oim5d66es9t0','1510993133','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:18:53'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:18:53'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','svog425hoe21l0oim5d66es9t0','/index.php?limitstart=1260','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-18 08:18:53' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-18 08:18:53' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 1260, 15
 17. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-18 08:18:53' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-18 08:18:53' )
    ORDER BY  f.ordering
 18. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 19. SELECT *
    FROM jos_ninjarsssyndicator_feeds
    WHERE published = 1
    ORDER BY feed_name
 20. SHOW TABLES

Legacy Queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  Ништо

  Untranslated Strings Designer

  Ништо